Sušalusi širdis / FROZEN

SUŠALUSI ŠIRDIS
Fotografijos, plakatai, 2016
Sušalę jausmai – sušalę idėjos. Pasąmonės procesų ignoravimas gali sąlygoti visišką kūrybinių ir emocinių gąlių sąstingį.

FROZEN HEART
Photography, posters, 2016
Frozen feelings, frozen ideas Ignoring unconscious processes may cause stagnation of creative capacities and emotional power.

Turino drobulė / THE SHROUD OF TURIN


TURINO DROBULĖ

Fotografija (kilimėlis po intensyvios jogos praktikų stovyklos), 8100/54mm., 2011
„Ką jūs sau padarėte?” – paklausė masažistė, masažuodama moterį, neseniai patyrusią sunkių dvasinių išgyvenimų. – „Jūsų raumenys tarsi po sunkios avarijos.“ Atmintis pamiršta nuoskaudas. Pasąmonė blokuoja patirtus blogus išgyvenimus. O kūnas viską atsimena ir išduoda ženklais: raukšlėmis, randais, strijomis…

 THE SHROUD OF TURIN

Photography (yoga mat after intensive training camp), 8100/54mm., 2011
“What did you do to yourself?”, asks a masseuse, massaging a woman who recently suffered spiritual trauma. “Your muscles feel so tense as after a severe car accident.”
Memory forgets. Unconsciousness blocks. Only the body remembers everything and keeps revealing signs: wrinkles, scars, stretch marks…

Šiuolaikinės Madonos / CONTEMPORARY MADONNAS


ŠIUOLAIKINĖS MADONOS

Fotografija, šviesdėžės, 420/594 mm., 2011
Šiuolaikinės madonos nebūtinai laiko ant kelių kūdikį. Jos laiko daugybę kitų dalykų – savo darbus, karjeras, namus, paskolas, hobius, remontus, mylimuosius, naminius gyvūnus, tėvus, keliones… Ir pačios save. Projekte dalyvavo trisdešimtmetės bevaikės skirtingų profesijų moterys.

 CONTEMPORARY MADONNAS

Photography, lightboxes, 420/594 mm., 2011
Modern madonnas do not necessarily hold a baby. They hold a whole lot of things: jobs, careers, households, loans, pets, lovers, travels… and themselves. Project models are childless women in their thirties.