NUOTAKA

Videoperformansas, 09:00 min., 2011
Videoperformansas yra Modernaus Meno Centro MO kolekcijoje.
Performansas atliktas katalikų bažnyčioje.
Tuokiamasi vieną kartą ir visam gyvenimui. Tačiau kartais santuoka tetrunka dešimt metrų: nuo centrinio altoriaus iki šventovės durų. Šie dešimt metrų talpina džiaugsmą, lūkesčius ir… skausmą – jiems nepasiteisinus. „Kol mirtis mus išskirs.“ Sutvirtina Dievas. Sulaužo žmonės.
SINOPSIS:
Moteris, vilkinti nuotakos suknelę ir nuometą, suvynioja raudoną centrinėje bažnyčios navoje patiestą kilimą. Pamirko suknelės kraštą vandenyje ir pradeda juo plauti bažnyčios grindis. Klūpinti figūra slenka nuo centrinio altoriaus iki centrinio išėjimo. Juda iš lėto, stumdama paskui save vandens indą. Nuotakos suknelės kraštu išplaunama visa centrinė bažnyčios nava. Figūra priartėjusi prie centrinio išėjimo dingsta.THE BRIDE

Videoperformance, 09:00 min., 2011
Video performance is stored in the collection of Modern Art Centre
Performance executed in Catholic church
You only marry once and for lifetime. However, sometimes marriage lasts only ten meters – from the central altar to the door of the sanctuary. These ten meters include happiness, expectations and… sorrow – when they are unfulfilled. „Till death do us part.“ Confirmed by God. Broken by Humans.
Video sinopsis:
Performance at the church. A woman in a bride‘s dress and veil rolls up a red carpet from the central nava. She soaks the edge of her dress in the water and starts cleaning the floor of the church. Kneeling figure moves from the central altar towards the exit, then disappears.