SUŠALUSI ŠIRDIS
Fotografijos, plakatai, 2016
Sušalę jausmai – sušalę idėjos. Pasąmonės procesų ignoravimas gali sąlygoti visišką kūrybinių ir emocinių gąlių sąstingį.

FROZEN HEART
Photography, posters, 2016
Frozen feelings, frozen ideas Ignoring unconscious processes may cause stagnation of creative capacities and emotional power.