ŠIUOLAIKINĖS MADONOS

Fotografija, šviesdėžės, 420/594 mm., 2011
Šiuolaikinės madonos nebūtinai laiko ant kelių kūdikį. Jos laiko daugybę kitų dalykų – savo darbus, karjeras, namus, paskolas, hobius, remontus, mylimuosius, naminius gyvūnus, tėvus, keliones… Ir pačios save. Projekte dalyvavo trisdešimtmetės bevaikės skirtingų profesijų moterys.

 CONTEMPORARY MADONNAS

Photography, lightboxes, 420/594 mm., 2011
Modern madonnas do not necessarily hold a baby. They hold a whole lot of things: jobs, careers, households, loans, pets, lovers, travels… and themselves. Project models are childless women in their thirties.