AŠ ESU NUOGA… IR LAIMINGA

Piešiniai, garso įrašai, 2012

Meninis projektas apie moters grožį ir laiką.
5-erių metu projektas pradėtas birželį 2012 metais.
Projekto metu piešiama skirtingo amžiaus moterų aktai. Moterys kviečiamos ateiti į meninininkės studiją ir pozuoti akto piešimui. Piešimo metu moteris ir menininkė kalbasi apie moters santykį su jos kūnu, jos nuomonę apie grožįir socialinius stereotipus (moteriai leidus interviu yra įrašinėjamas).
Moters amžius, vardas, pavardė, profesija ar socialinis statusas nėra svarbus. Svarbu tik moters santykis su savo kūnu ir jos noras kalbėti apie tai.I AM NAKED… AND HAPPY

Drawings, sound recordings, 2012

Art project on female body, its beauty, and time 5-year project started in Nida Art Colony in July 2012. Project presents nude portraits of women of different age. Women are asked to come to artist’s study or home and pose naked. During the process of drawing, the artist and the subject have a conversation (which is recorded with the subject’s permission). Subject’s name, surname and social status do not matter. What matters is her relationship with her own body, as well as her intention to speak about it. Usually conversation between two women (one of whom is naked) becomes very intimate; naked body is the key to frankness and intimacy. Nakedness of the soul comes with nakedness of the body.