Menas sustabdo traukinį. Traukinys įjungia meną.

Meno ir inžinerijos vienos dienos projektas, 2018
Trukmė: nuo 12.33 val. iki 20.39 val.
Tarpdisciplininio meno projektas apjungia videoperformansą, mokslą ir kompiuterines technologijas.
Menininkė vizualizuoja glaudų žmogaus ir technologijų ryšį pajungdama mašiną (traukinį) išpildyti menininko prašymą – įjungti video projektorių ir eksponuoti meno kūrinį. Programa, instaliuota delno dydžio kompiuteryje, priima traukinio siunčiamą signalą ir siunčia jį vaizdo projektoriui. Be traukinio energijos meno kūrinio demonstracija būtų neįmanoma. Geležinkelio stoties perone esantys penki projektoriai įsijungia traukiniui atvykus ir demonstruoja videoperformansus. Traukiniui išvykus video vaizdas išsijungia.
Organizatorius: Kaišiadorių kultūros centras
Partneris: „Lietuvos geležinkeliai“
Rėmėjas: Kaišiadorių savivaldybė
Videoperformansai: Jurga Juodytė
Kuratorės: Lina Urbanavičienė, Aistė Blėdienė
Inžineriniai sprendimai, programavimas: Paulius Tumelis
Vaizdo instaliavimas, montavimas: Augustas Bagdonas

ART STOPS THE TRAIN. THE TRAIN SWITCHES ON ART
One Day Project of Art and Engineering, 2018
Duration: from 12:33 to 20:39
Interdisciplinary art project combines video performance, science and computer technology. The artist visualizes close relationship between humans and technology, by gearing the machine (the train) to complete the artist’s request – to switch on the video projector and to display the art work. The program, installed into a palm-size computer, receives a signal, transmitted by the train, and sends it to the video projector. Demonstration of the art work would be impossible without the energy of the train. When the train arrives five projectors installed on the platform of the train station are switched on and display video performances. When the train leaves, the image switches off.
Curators: Lina Urbanavičienė, Aistė Blėdienė
Engineering solutions, programming: Paulius Tumelis
Video installation, montage: Augustas Bagdonas
Organizer: Kaišiadorys Cultural Center
Partner: „Lietuvos geležinkeliai“
Sponsor: Municipality of Kaišiadorys