(NE)PASI/TIKĖJIMAS
Erika Rueschhoff, Jurga Juodytė
Video performansas, 07:09 min., 2016
Videoperformansas atliktas tamsoje
Filmuojama Šv. Mergelės Ramintojos bažnyčioje, Vilniuje
Dvi moterys visiškoje tamsoje. Tuščioje erdvėje.
Einančios viena prieš kitą. Susitinkančios ir prasilenkiančios. Trys ėjimai. Pėda prie pėdos. Išlaikyti pusiausvyrą ir kvėpuoti. Nematau, bet jaučiu kito buvimą. O kai artėju – girdžiu jo ėjimą šalia.
Kas nutinka su manimi tas dvi minutes – kol esu visiškai viena? Tamsoje.
Tamsoje nieko nėra.
Arba yra viskas.

(MIS)TRUST
ERIKA RUESCHHOFF, JURGA JUODYTĖ
Video performance, 07:09 min., 2016
Video performance in Darkness
Church of Our Lady of Consolation in Vilnius, Lithuania
Two women in complete darkness. An empty space.
Walking towards each other. Meeting and passing by three times.
Step by step. Keeping the balance and breathing.
I don’t see the other but I feel her. When approaching, I hear her breath.
What’s happening to me in those two minutes while in complete darkness?
In the darkness, there is nothing. Or everything.